Ghid metodologic pentru disciplinele optionale


Ghid metodologic pentru disciplinele optionale

Nr. pagini: 304, format academic
Pret: 25 lei

Comanda cartea direct de pe site

Foloseste rubrica de mai jos "Publică un comentariu nou"
sau din Meniul principal alege "Contact"

Ghid metodologic pentru disciplinele optionale [Cuprins]

"GHIDUL METODOLOGIC PENTRU DISCIPLINELE OPTIONALE"
editia a II-a revazuta si adaugita (Doina Giurgea)

CUPRINS:

Notă de prezentare /11

CAPITOLUL I
LOCUL ŞI ROLUL DISCIPLINELOR OPŢIONALE /13

I.1. Strategia globală a Reformei /13
I.2. Reforma Educaţiei /13
I.3. Reforma Curriculară /14
I.4. Curriculum Naţional – Planul-cadru /15
A. Curriculum nucleu (CN) /15
B.Curriculum la decizia şcolii (CDŞ) /15
B.1. Curriculum nucleu aprofundat (CNA) /15
B.2. Curriculum extins (CE) /15
B.3. Curriculum elaborat în şcoală (CEŞ - disciplinele opţionale) /15
I.5. Ce sunt disciplinele opţionale? /16
I.6. Cine poate preda discipline opţionale? /17

CAPITOLUL II
LEGISLAŢIE ŞI METODOLOGIE /19

II.1. Aplicarea legislaţiei şi a metodologiei disciplinelor opţionale în şcoli /19
II.2. Implementarea în şcoli a disciplinelor opţionale /23
II.3. Precizări importante pentru conducerile de şcoli şi licee /26
II.4. Tabel sintetic pentru realizarea disciplinelor opţionale I - XII/XIII /27

CAPITOLUL III
REGIMUL DISCIPLINELOR OPŢIONALE /28

III.1. Statutul disciplinelor opţionale /28
III.2. Înscrierea disciplinei opţionale în catalog /29
III.3. Tipuri de opţionale /30
III.3.1. Tipuri de discipline opţionale pentru clasele I – VIII /31
III.3.2. Tipuri de discipline opţionale pentru liceu /34
III.3.2.1 Pachete educaţionale /36
III.3.2.2. Structura liceului /37
III.3.2.3. Exemple de pachete educaţionale pentru toate filierele /39
III.4. Alegerea disciplinei opţionale de către propunători /42
III.5. Oferta şcolii (Oferta curriculară) /42
III.6. Opţiunea elevilor pentru disciplinele opţionale /44
III.7. Durata pentru care se poate proiecta o disciplină opţională /46
III.8. Numărul de ore alocate disciplinelor opţionale /47
III.9. Schema orară pentru disciplinele opţionale /51
III.10. Etapele aprobării disciplinelor opţionale /53

CAPITOLUL IV
PROIECTAREA DISCIPLINELOR OPŢIONALE /54

Etapele proiectării disciplinelor opţionale /54
IV.1. Documentarea /54
IV.1.1 Titlul (denumirea) opţionalului /56
IV.1.2. Stabilirea tipului de opţional (*) (**) (***) /56
IV.1.3. Incadrarea în aria şi ciclul curricular /58
IV.1.4. Alegerea duratei de proiectare a opţionalului /60
IV.1.5. Identificarea resursele materiale şi umane /61
IV.1.6. Modul de desfăşurare a disciplinelor opţionale /61
IV.2. Programa /62
IV.2.1. Consideraţii generale privind programa /62
IV.2.2. Modele de proiectare a programei pentru toate tipurile de discipline opţionale (*) (**) (***) /63
(a) (*) Opţionalul la nivelul disciplinei /63
1. Opţional derivat dintr-o disciplină studiată /63
2. Opţionalul, ca altă disciplină decât cele menţionate în cadrul arie curriculare /64
3. Opţionalul, ca teme sau capitole ale unei discipline, care nu sunt incluse, ca atare, în programele pe discipline /65
(b) (**) Opţionalul la nivelul ariei curriculare /65
(c) ( *** ) Opţionalul la nivelul mai multor arii curriculare /66
IV.2.3. Elaborarea programei pentru disciplina opţională /67
IV.2.3.1. Notă de prezentare/Argument /67
IV.2.3.2. Obiective cadru (generale) /68
IV.2.3.3. Obiective de referinţă (specifice) /69
IV.2.3.4. Activităţi de învăţare /71
IV.2.3.5. Conţinuturi /72
IV.2.3.6. Evaluarea /74
IV.2.3.7. Valori şi atitudini /75
IV.2.3.8. Sugestii metodologice /75
IV.2.3.9. Bibliografie /76
IV.2.4. Redactarea programei de opţional /76
IV.3. Realizarea suportului de curs/manual /79
IV.4. Planificarea /80
IV.4.1. Redactarea planificării anuale/semestriale /80
IV.4.2. Rubricaţiile planificării /81

CAPITOLUL V
CALENDARUL ŞI AGENDA DISCIPLINELOR OPŢIONALE /83

V.1.Calendarul /83
V.1.1. Demersul pentru vizarea şi aprobarea disciplinelor opţionale /84
V.1.2. Fişele de avizare a disciplinelor opţionale /84
V.2. Agenda /86
V.2.1. Agenda conducerilor de şcoli şi licee /86
V.2.2. Agenda propunătorilor (învăţători/institutori/ profesori) /88
V.2.3. Agenda părinţilor /91
V.2.4. Recomandări pentru elevi /91
V.3. Concluzii /91
V.3.1. Responsabilitatea realizării disciplinelor opţionale /91
V.3.1.1. Directori şi inspectorii /91
V.3.1.2. Profesori /92
V.3.1.3. Părinţi şi elevi /93
V.3.2. Opinii despre predarea disciplinele opţionale /94
V.3.3. Păreri ale profesorilor despre realizarea disciplinelor opţionale în şcoli /98

CAPITOLUL VI.
EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ /101

Colaboratori /102
Cartea – izvor nesecat de cultură – Ana Borcutean /103
Gramatica… prin joc – Ioana Ştefănescu /105
Matematică distractivă - Mariana Blavenstein /108
Limba engleză prin jocuri, imagini, cântece şi poezii – Daniela Buda /112
Limba engleza cu Bambi – Daniela Văleanu /115
Knowing Me Is Knowing You – Andreea Silter /122
Hai să ne jucăm în limba engleză – Andreea Silter /124
Learn English With Pinky – Daniela Buda /127
Viaţa prin lectură – Iosefina Batto /132
Cultura şi civilizaţia tradiţională românească – Jasmina Flueraş /136
Lecturi hermeneutice – Mirela Mureşan /144
Literatură şi creativitate – Laura Bejenaru /149
Iniţiere în cercetarea documentară – Monica Lucreţia Husti /156
Fizica în … automobil – Marina-Larisa Măgheruşan /159
Sistemul Solar – Marina-Larisa Măgheruşan /161
Geologia pentru toţi – Viorel Paraschiv /164
Călători şi călătorii celebre – Doina Giurgea /167
Turism – Doina Giurgea /173
Turism în România – Iovana Petrici Spomenca /177
Curiozităţi geografice – Iovana Petrici Spomenca /180
Geografia activităţilor recreative – Gabriela Iosof /184
Activităţi extracurriculare de mediu – Viorel Paraschiv /190
Voluntariat comunitar – Viorel Paraschiv, Doina Balan /192
Uniunea Europeană – Doina Giurgea /197
Probleme ale lumii contemporane – Geta Lăpuşte /203
Icoane pe sticlă – din suflet de copil – Marilena Victoria Cionvica /209
Icoana – chipul nevăzutului – Marcela Pop, Octavian Pop /211
Learn english by using the computer – Daniela Buda, Ludovic Katona /214
Prietenul meu calculatorul – Daniela Văleanu /217
Geografie locală – Ioan Sebastian Jucu /228
Java Script prin exemple – Diana Elena Diaconu /236
Tehnologia informaţiei – Brânduşa Coman /245
Introducere în GIS – Daniel Anghel /248
Incursiune în universul liric românânesc – Liliana Şerban /251
Geografie culturala – Ioan Sebastian Jucu /255
Elevii jurnalişti – Geta Lăpuşte /261
Tehnici de redactare a textului (non)literar cu ajutorul TIC – Elena Mănucă, Sebastian Alexandru /264
Micii fizicieni – Olimpia-Maria Mois /270

BIBLIOGRAFIE /274
WEBGRAFIE /275
ANEXE /276
LEGISLAŢIE /276

ORDIN Nr. 4224/22.07.1998 referitor la Metodologia privind regimul disciplinelor opţionale, în perspectiva aplicării Planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi gimnazial, începând cu anul şcolar 1998-1999 /276
Notificarea nr.12 725/21.09.1998 /281
Notificarea nr.12 805/28.09.1998 /281
ORDIN Nr. 3449 / 15.03.1999 cu privire la regimul disciplinelor opţionale în perspectiva aplicării noilor planuri cadru de învăţământ, începând cu anul şcolar 1999-2000 /283
ORDIN nr. 3638/11.04.2001 cu privire la aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a în anul şcolar 2001-2002 /290
ORDIN nr. 3670/17.04.2001 cu privire la aplicarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru liceu în anul şcolar 2001-2002 /292
ORDIN Nr. 5723/23.12.2003 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a /295
Nota privind elaborarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a /298